BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7002/7/2009 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piskiego, położona w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, przeznaczona do wydzierżawiania w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 17.06.2009 r.

     

Wykaz G.7002/7/2009

     
sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) dotyczący  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia:
     
I.    
     
położenie nieruchomości obręb Kaliszki, gmina Biała Piska
     
numer działki

5/33

     

numer księgi wieczystej

KW 21022

     

powierzchnia działki

0,3765 ha

     
opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana. Teren na, którym zlokalizowana jest w/w działka nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego

     
roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie działki gruntu 471,16 zł + 22% VAT
     
1.

      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 5/25, 5/26, 5/27 i 5/32.

2. W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawienie przedmiotowej działki gruntu należy uiszczać w terminie do    30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów      i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.06.2009 r. do dnia 09.07.2009 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 18 cze 2009 12:02
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 15:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2009 13:55
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1194 razy