BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyłożeniu projektu założenia ewidencji budynków m. RUCIANE-NIDA

Nowa strona 1

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 (Starostwo Powiatowe w Piszu), w terminie od 01 sierpnia do 20 sierpnia 2008 r. w godzinach od 8 do 15 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ruciane-Nida, jednostka ewidencyjna MIASTO RUCIANE-NIDA.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych ewidencyjnych dotyczących zamian użytków gruntowych, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Data powstania: czwartek, 24 lip 2008 12:54
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2008 13:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 09:37
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1433 razy