BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Piskiego

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla inwestycji dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1656N, Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz na odcinku – krzyżówka z drogą pożarową w Nadleśnictwie Pisz do wsi Pogobie Tylne, od km 2+200 do km 5+100”.
OBWIESZCZENIE
     
     
   
     

OBWIESZCZENIE

Starosty Piskiego

z dnia 2 kwietnia 2008r.

     
     

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 ze zmianami), Starosta Piski zawiadamia o wydaniu decyzji nr G.7332/1/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla inwestycji dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1656N, Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz na odcinku – krzyżówka z drogą pożarową w Nadleśnictwie Pisz do wsi Pogobie Tylne, od km 2+200 do km 5+100”.

w zakresie:

  • zmiany nawierzchni gruntowej na bitumiczną;
  • wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem;
  • wykonania poboczy i rowów;
  • przebudowa przepustu.

 

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 54/1, 54/2, 54/3, 78/1, 55/3, 55/4, 74/3, 123/9, 123/11, 131/7, 115/2, 45/1, 146/3, 134/1, 604/3, 85/5, 135/2, 133/1, 273/3, 273/5, 273/6, 272/5, 272/3, 297/5, 297/9, 297/11, 297/13, 297/7, 2297/6, 163/10, 162/9, 162/11, 162/13, 53/7, 174/5, 174/6, 85/3, 124, 507/1, położonych w obrębie Pogobie Tylne gmina Pisz.

            W związku z powyższym informuję, że Strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z decyzją w powyższej sprawie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w pokoju nr 53, w godzinach pracy Urzędu

 

.    
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 2 kwi 2008 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 7 kwi 2008 07:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 kwi 2008 09:56
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1350 razy