BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/10-2/2006 Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym, położonym w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego 21b
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 30.10.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/10-2/2006

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21b
numer księgi wieczystej 25628
numer działki 273/16
powierzchnia działki 0,0645 ha
opis nieruchomości nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 2        o pow. użytkowej 63,39 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, składającym się jednego pokoju, korytarza z przeznaczeniem na kuchnię        i przedpokój, łazienki i wc. Udział w gruncie działki i w częściach wspólnych budynku wynosi 154/1000.

cena wywoławcza nieruchomości

24.186,00 zł

wadium

  2.400,00 zł
     
1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2006 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.
2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 28.10.2006 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego
a) nieruchomość oznaczona działką nr 273/16 będzie obciążona służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr
   11 położonego w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 273/13.

6.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: wtorek, 31 paź 2006 12:38
Data opublikowania: wtorek, 31 paź 2006 15:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 gru 2006 09:20
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2444 razy