BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/10-4/2006 Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym, położonym w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego 21c
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 27.09.2006 r.

     

Wykaz G.7001/10-4/2006

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
I. Położenie nieruchomości   miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21c
   Numer księgi wieczystej 25628
   Numer działki 273/17
   Powierzchnia nieruchomości 0,1027 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej   39,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego Udział          w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi  37/1000,
   cena nieruchomości 16.691,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej   39,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.691,00 zł
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej   59,90 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 56/1000,
   cena nieruchomości 23.621,00 zł
4. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej   80,60 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 75/1000,
   cena nieruchomości 29.336,00 zł
     
5. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 5        o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki       i częściach wspólnych budynku wynosi 56/1000,
   cena nieruchomości 23,621,00 zł
     
6. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej   36,40 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział          w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 34/1000,
   cena nieruchomości 13.628,00 zł
     
7. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej   34,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 32/1000,
   cena nieruchomości 12.842,00 zł
     
8. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 8o pow. użytkowej    39,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.994,00 zł
     
9. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej   39,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 17.884,00 zł
     
10. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 80,60 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 75/1000,
   cena nieruchomości 31.784,00 zł
     
11. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 80,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 75/1000,
   cena nieruchomości 29.845,00 zł
     
12. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 56/1000,
   cena nieruchomości 25.440,00 zł
     
13. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 36,40 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 34/1000,
   cena nieruchomości 15.740,00 zł
     
14. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 14 o pow. użytkowej 34,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 32/1000,
   cena nieruchomości 13.883,00 zł
     
15. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 14.910,00 zł
     
16. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 16 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 14.910,00 zł
     
17. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 56/1000,
   cena nieruchomości   20.906,00 zł
     
18. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 80,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział          w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 75/1000,
   cena nieruchomości   27.406,00 zł
     
19. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 56/1000,
   cena nieruchomości   20.906,00 zł
     
20. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 36,40 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 34/1000,
   cena nieruchomości   12.803,00 zł
     
21. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 21 o pow. użytkowej 34,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 32/1000,
   cena nieruchomości   12.064,00 zł
     
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/270/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.
3.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 07.11.2006 r.
6.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.09.2006 r. do dnia 17.10.2006 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 08:09
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 08:56
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lis 2006 10:27
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1535 razy