BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/7/2006

Nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa położona w obrębie Jagodne gmina Pisz
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

Starostwo Powiatowe
           w Piszu

Pisz dnia 21.08.2006 r.

     

Wykaz G. 7011/7/2006

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości obręb Jagodne
Numer działki 18/4
Powierzchnia działki       0,9300 ha
Numer księgi wieczystej 13768
Cena nieruchomości gruntowej 36 000 - zł.+ 22% VAT
Opis nieruchomości        Nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem usługowym, magazynowym oraz wiatą na maszyny rolnicze. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działka leży na terenie zabudowy zagrodowej/tereny usług rzemiosła.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 maja 2006r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.08.2006r. do dnia 11.09.2006 r.
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2006 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 09:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 wrz 2006 13:26
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1772 razy