BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/4/2006

Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa ich użytkownikowi wieczystemu
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu
     
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
w Piszu

Pisz dnia 23.01.2006 r.

     

Wykaz G. 7011/4/2006

     

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
     
Położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Mickiewicza
     
Numer działki 158
     
Powierzchnia działki       0,0489 ha
     
Numer księgi wieczystej 23459
     
Cena nieruchomości 37 000 - zł.+ 22% VAT
     
Opis nieruchomości       

Nieruchomość gruntowa zabudowana  obiektem usługowym w centrum miasta Biała Piska. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Piska działka leży na terenie o przeznaczeniu usługowym.

     
     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa                  i zgodnie z Zarządzeniem nr 262 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 października 2005r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24.01.2006r. do dnia 14.02.2006 r.
   
   
     
 

STAROSTA

 

Powiatu w Piszu

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2006 15:53
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2006 16:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2006 09:27
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1617 razy