BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/4/2005 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości w m. Biała Piska
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 21.11.2005 r.

     

Wykaz G.7001/4/2005

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości miasto Biała Piska
Numer księgi wieczystej 25834

    

 

 

 

  - Numer działki 66/6
    Powierzchnia nieruchomości 0,0058 ha
    Cena nieruchomości 2.070,- zł
    Opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,29 m2.
     
Numer księgi wieczystej 25628
     
   - Numer działki 215
     Powierzchnia nieruchomości 0,1034 ha
     Cena nieruchomości 13.680,- zł.
     Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 53,87 m2.
     
    - Numer działki 239
      Powierzchnia nieruchomości 0,1421 ha
      Cena nieruchomości 13.210,- zł. + 22% VAT
      Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana.
     
1.

Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nrXXXIII/210/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2005 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2.

 Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

3.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4.

 Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

5.

Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

6.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 04.01.2006 r.

7.

 Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22.11.2005 r. do dnia 13.12.2005 r.

     
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: wtorek, 22 lis 2005 11:55
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2005 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sty 2006 07:33
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1602 razy