BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/6/2005 - sprzedaż z pierwszeństwem nabycia

Sprzedaż lokali w m. Pisz przy ul. Sienkiewicza przeznaczonych do sprzedaży z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu ich dzierżawcom
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 21.11.2005 r.

     

Wykaz G.7001/6/2005

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości m. Pisz 2 ul. Sienkiewicza 4
Numer działki 267/14
Powierzchnia nieruchomości 0,2882 ha
Numer księgi wieczystej 27785
     

    

 

 

 

a) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 15 o pow. użyt. 11,70 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 10/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. med. Beata Salkowska-Więsak na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r

     
    cena nieruchomości

8.490,00 zł
   
 
b) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 17 o pow. użyt. 11,33 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 10/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. med. Krystyna Ewa Pędzibek-Tykocka na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości

8.220,00 zł
   
 
c) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 18 o pow. użyt. 11,49 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 10/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Hanna Kurpiewska na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości

8.340,00 zł
   
 
d) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 19 o pow. użyt. 11,75 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Dorota Iłowiecka-Qaheri na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości

8.530,00 zł
   
 
e) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 16 o pow. użyt. 11,71 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11/1000. Lokal jest dzierżawiony przez (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. med. Beata Salkowska-Więsak, (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. med. Krystyna Ewa Pędzibek-Tykocka, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Hanna Kurpiewska, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Dorota Iłowiecka-Qaheri na podstawie umów zawartych na czas określony do dnia 31.12.2006r.

     
   cena nieruchomości

8.500,00 zł
   
 
f) nieruchomość lokalowa
   opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 20 o pow. użyt. 43,00 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 39/1000. Lokal jest dzierżawiony przez (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. med. Beata Salkowska-Więsak, (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. med. Krystyna Ewa Pędzibek-Tykocka, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Hanna Kurpiewska, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Dorota Iłowiecka-Qaheri na podstawie umów zawartych na czas określony do dnia 31.12.2006r.

     
    cena nieruchomości

31.210,00 zł
   
 
g) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości

Lokal użytkowy nr 20A o pow. użyt. 35,25 m2 usytuowany na parterze budynku użytkowego nr 4 składający się z sześciu pomieszczeń w tym trzech pomieszczeń lekarskich, korytarza, wc i przedsionka. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 32/1000. Lokal jest dzierżawiony przez (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. med. Beata Salkowska-Więsak, (1/4) Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. med. Krystyna Ewa Pędzibek-Tykocka, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Hanna Kurpiewska, (1/4) Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. med. Dorota Iłowiecka-Qaheri na podstawie umów zawartych na czas określony do dnia 31.12.2006r.

     
    cena nieruchomości 25.580,00 zł
     
h) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 27 o pow. użyt. 7,66 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 7/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Niepubliczny Ambulatoryjny Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
   cena nieruchomości 5.000,00 zł
     
i) nieruchomość lokalowa
   opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 28 o pow. użyt. 8,62 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia (pomieszczenie biurowe). Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 7/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Indywidualna Praktyka Pielęgniarska – Ludmiła Michałowska na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości 5.400,00 zł
     
j) nieruchomość lokalowa
   opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 29A o pow. użyt. 22,80 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z dwóch pomieszczeń (pomieszczenia biurowe). Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 20/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Stowarzyszenie „ZDROWIE” na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości 14.890,00 zł
     
k) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 29B o pow. użyt. 14,56 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z dwóch pomieszczeń (pomieszczenia użytkowe). Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 13/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Usługi Protetyczne – tech. den. Ilona Trojanowska, tech. den. Barbara Makowiecka na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r.

     
   cena nieruchomości 9.510,00 zł
     
l) nieruchomość lokalowa
   opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 30 o pow. użyt. 22,89 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z dwóch pomieszczeń (gabinet stomatologiczny). Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 21/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Gabinet Stomatologiczny Ewa Barbara Rachubińska na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r. 

     
   cena nieruchomości 14.950,00 zł
     
ł) nieruchomość lokalowa
   opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 30A o pow. użyt. 15,20 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia (gabinet stomatologiczny). Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 14/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Sylwia Sławczew na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości 9.930,00 zł
     
m) nieruchomość lokalowa
     opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 31 o pow. użyt. 11,73 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Niepubliczny Ambulatoryjny Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia   31.12.2006 r.

     
     cena nieruchomości 7.660,00 zł
     
n) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 31A o pow. użyt. 11,68 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 10/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Usługi Lekarskie – lek. med. Mieczysław Wasilczyk na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości 7.630,00 zł
     
o) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 33 o pow. użyt. 12,22 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11/1000. Lokal jest dzierżawiony przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. med. Jerzy Branicki na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości 7.980,00 zł
     
p) nieruchomość lokalowa
    opis nieruchomości
 

Lokal użytkowy nr 33A o pow. użyt. 24,77 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 22/1000. Lokal jest dzierżawiony przez (1/2) Usługi Lekarskie – lek. med. Mieczysław Wasilczyk i (1/2) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. med. Jerzy Branicki na podstawie umów zawartych na czas określony do dnia 31.12.2006 r.

     
    cena nieruchomości

16.180,00 zł
   
 
1.

Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XX/122/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r. zostały przeznaczona do sprzedaży z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu ich dzierżawcom.

2. Lokale w stosunku, do których dzierżawcy nie skorzystają z pierwszeństwa w ich nabyciu zostaną zgłoszone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

4. Nabywca uiści należność najpóźniej przed dniem zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 04.01.2006 r.
6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  22.11.2005 r. do dnia 13.12.2005 r.
     
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: wtorek, 22 lis 2005 11:51
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2005 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sty 2006 07:33
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2579 razy