BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

ZADANIA I KOMPETENCJE STAROSTY

Nowa strona 1
 

KOMPETENCJE I ZADANIA STAROSTY:

 

 • jest przewodniczącym Zarządu Powiatu, organizuje jego działania i kieruje jego pracami;
 • kieruje całokształtem spraw należących do kompetencji Starostwa Powiatowego oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 • jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy;
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży;
 • wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad :
  1. Geodetą Powiatowym – Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami;
  2. Wydziałem Finansowym;
  3. Wydziałem Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu;
  4. Wydziałem Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji;
  5. Samodzielnym stanowiskiem pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  6. Samodzielnym stanowiskiem pracy Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych;
  7. Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. obsługi prawnej;
  8. Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. kontroli;
  9. Samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw pozyskiwania środków unijnych;
  10. Samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw audytu wewnętrznego;

 

 
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 14:10
Data opublikowania:
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 13729 razy

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków każdy piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 16:04
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 16:05
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 13212 razy