BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

2019-06-18 13:34 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

2019-06-18 13:36 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

2019-06-27 12:43 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2019-07-03 13:17 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-07-15 13:05 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-07-23 09:01 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości