BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Decyzja znak:ROŚ.6222.1.2014 z dnia 02.10.2014r. udzielajaca „AGROCENTRUM” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 18 – 500 Kolno, zwanym dalej Wytwórnią Pasz w Kałęczynie pozwolenia zintegrowanego

2019-05-20 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Decyzja znak:ROŚ.6222.1.2014 z dnia 02.10.2014r. udzielajaca „AGROCENTRUM” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 18 – 500 Kolno, zwanym dalej Wytwórnią Pasz w Kałęczynie pozwolenia zintegrowanego

Przejdź do wiadomości