BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

2019-04-16 12:18 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

2019-04-19 10:41 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zapytania do treści SIWZ (1), zmiana treści SIWZ (1)

2019-04-23 12:50 - Dodano: zapytania do SIWZ (2)

2019-04-25 13:44 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2019-04-30 13:09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-05-07 14:07 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości