BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2019

2019-04-12 13:23 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2019

2019-04-23 14:26 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

2019-04-29 11:00 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-04-29 11:06 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-05-07 11:31 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-05-16 11:15 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości