BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

2018-08-21 12:36 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

2018-09-19 11:29 - Dodano: Zapytania do SIWZ (1)

2018-09-20 12:40 - Dodano: zapytania do treści SIWZ (2), sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści SIWZ (1)

2018-09-27 09:18 - Dodano: Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

2018-09-28 11:07 - Dodano: Zapytania do SIWZ (3)

2018-10-03 12:13 - Dodano: Zapytania do SIWZ (4)

2018-10-09 11:00 - Dodano:Informacja z otwarcia ofert

2018-11-08 10:40 - Dodam: Informacja o wyborze oferty

2018-11-30 11:17 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości