BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2018

2018-08-10 13:41 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2018

2018-08-27 13:09 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-08-29 13:39 - Informacja o wyborze oferty

2018-09-12 12:15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości