BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2018-08-03 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018

2018-08-03 12:03 - Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018

Przejdź do wiadomości