BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2018

2018-07-16 16:55 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2018

2018-07-23 15:16 - MODYFIKACJA SIWZ

2018-08-02 12:37 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-08-17 12:41 - Informacja o wyborze oferty

2018-09-05 11:23 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości