BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2018

2018-07-12 11:51 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2018

2018-07-17 14:52 - Dodano zapytania do SIWZ (1)(2)(3)(4)

2018-07-17 14:57 - 08 Zał. do SIWZ w wersji edytowalnej

2018-07-23 13:54 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2018-08-01 13:29 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości