BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XLII/286/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

2018-07-06 11:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLII/286/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Przejdź do wiadomości