BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2018

2018-07-05 15:19 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2018

2018-07-26 08:47 - Informacja o wyborze oferty

2018-08-01 14:11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości