BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZSL.3421.1.2018- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

2018-06-25 13:51 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSL.3421.1.2018- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

2018-07-03 14:37 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-07-20 13:33 - Dodano: Informacja o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości