BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018

2018-04-27 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018

2018-05-04 15:09 - dodano zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ

2018-05-09 13:50 - zmieniono ogłoszenie o zamówieniu oraz dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ

2018-05-21 14:30 - dodano informację o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości