BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

2018-04-27 11:59 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 2b Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości