BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

2018-04-23 15:11 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

2018-05-02 12:06 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-05-09 14:59 - Informacja o wyborze ofert

2018-05-18 14:50 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości