BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018

2018-04-16 13:26 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018

2018-04-25 14:45 - dodano informację o unieważnieniu postępowaniu

Przejdź do wiadomości