BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018

2018-04-16 12:19 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018

2018-04-26 15:19 - dodano informację z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości