BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

2018-04-17 09:34 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

2018-04-19 12:22 - Dodano: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

2018-04-30 12:02 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2018-05-08 09:10 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (2)

2018-05-30 12:54 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2018-06-27 12:00 - Dodano: Informacje o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości