BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2018

2018-02-28 16:59 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2018

2018-03-15 12:56 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-03-23 12:21 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2018-04-04 15:00 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości