BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe SOSW.230.2.2018- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

2018-01-15 14:14 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe SOSW.230.2.2018- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

2018-01-24 13:43 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

2018-01-30 12:38 - Dodano: Informacja o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości