BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

2017-11-30 15:46 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

2017-12-01 09:41 - dodano informację o zmianie treści SIWZ oraz zmienione załączniki do SIWZ

2017-12-08 15:19 - dodano informację z otwarcia ofert

2017-12-11 15:17 - dodano informację z otwarcia ofert i z wyboru najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości