BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017

2017-11-30 15:30 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017

2017-12-11 10:11 - dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupach kapitałowych

2017-12-18 15:05 - dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości