BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSBP.226.1.2017- dostawa miału węglowego

2017-11-29 13:57 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZSBP.226.1.2017- dostawa miału węglowego

2017-12-07 11:04 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2017-12-20 12:56 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości