BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

2017-11-02 14:26 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

2017-11-14 08:37 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2017-11-20 14:37 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-11-23 13:12 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu

Przejdź do wiadomości