BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.49.2017

2017-10-30 15:37 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.49.2017

2017-11-06 14:18 - dodano zmianę ogłoszenia i zmianę treści SIWZ

2017-11-10 14:39 - dodano informację z otwarcia ofert

2017-11-17 15:11 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości