BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2017

2017-10-13 17:47 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2017

2017-10-23 14:47 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-27 14:19 - INFORMACJA O WYBORZE OFERT

2017-11-07 14:49 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości