BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2017

2017-10-11 15:17 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2017

2017-10-19 13:26 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-24 14:56 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-11-08 14:34 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości