BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.22.2017

2017-08-28 15:34 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.22.2017

2017-08-29 14:12 - dodano zmianę treści SIWZ

2017-09-08 12:52 - dodano informację z otwarcia ofert

2017-09-11 15:22 - dodano informacje o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości