BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o naborze uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

2017-08-25 12:58 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Przejdź do wiadomości