BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

2017-08-18 13:05 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert

2017-09-12 15:07 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-09-19 15:08 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty -część 6 oraz informację o unieważnieniu postępowania w części 10

Przejdź do wiadomości