BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.17.2017

2017-08-17 15:21 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.17.2017

2017-09-05 15:41 - dodano informację o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości