BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.16.2017

2017-08-16 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.16.2017

2017-08-28 13:03 - dodano informację z otwarcia ofert ZEAS.231.4.16.2017

2017-09-11 15:30 - dodano informacje o unieważnieniu postępowania

2017-09-13 13:47 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-10-05 15:11 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości