BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2017

2017-08-09 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2017

2017-08-24 12:53 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-08-25 11:52 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-09-13 10:44 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości