BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2017

2017-07-26 18:02 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2017

2017-08-10 14:24 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-09-01 14:56 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-09-28 09:48 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości