BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2017

2017-07-13 15:32 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2017

2017-07-28 16:08 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-08-03 08:06 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-08-17 14:56 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości