BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2017

2017-06-30 15:19 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2017

2017-07-03 12:08 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-07-17 12:54 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-07-24 14:46 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-08-03 10:31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości