BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2017

2017-06-30 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2017

2017-07-03 12:01 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-07-18 13:48 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-07-24 14:43 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-08-03 15:05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości