BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2017

2017-06-28 16:32 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2017

2017-07-13 11:52 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-07-13 14:07 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-07-31 07:57 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości