BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

2017-02-20 14:52 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości