BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2016-08-30 08:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Nidzkim na wys. dz. nr 128/3 i 3095/9 obręb miasta Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości